Dzieło Świętej Rity

Dzieło Świętej Rity powstało w 1939 roku w celu przypomnienia wszystkim czcicielom mniszki jej rodzinnej miejscowości, Roccaporeny. Ta niewielka miejscowość w Umbrii, gdzie Rita przyszła na świat i gdzie żyła aż do swego wstąpienia do klasztoru, była przez wieki niemalże zapomniana. Do czasu drugiej wojny światowej pielgrzymi udający się do Cascii, aby nawiedzić grób świętej Rity, najczęściej nawet nie wiedzieli, że w odległości kilku kilometrów znajduje się jej dom, cudowny ogród, „skała" i cała miejscowość Roccaporena z tymi samymi domami, co w czasach Świętej.

Dzieło Świętej Rity powstało przede wszystkim po to, aby:
- szerzyć kult Świętej poprzez propagowanie wartości, które wyłaniają się z jej życia jako małżonki i matki chrześcijańskiej, inspiratorki i nosicielki zgody, przebaczenia i pokoju;
- pokazać światu pamiątki z jej życia w Roccaporenie, gdzie się urodziła, gdzie spędziła swą młodość i zrealizowała swoją misję żony i marki;
- wspierać i rozwijać dzieła miłosierdzia i formacji chrześcijańskiej, które powstają w sąsiedztwie sanktuarium;
- promować szczególne inicjatywy związane z pobożnością oraz kursy formacji duchowej i religijnej dla różnych grup społecznych;
- stworzyć pogodne i religijne środowisko dla pielgrzymów i wszystkich czcicieli Świętej, którzy pragną spędzić w Roccaporenie - sami, z rodziną lub w grupach - dni odpoczynku fizycznego i duchowego.

Od momentu powstania Dzieła udało się wykonać wiele prac. Odnowiono i zbudowano sanktuaria: mały domek, w którym Święta prowadziła swoje życie małżeńskie, został przekształcony w kaplicę ozdobioną malowidłem Luki Giordana z XVII wieku, przedstawiającym Ritę, która otrzymuje cierń na czole od Ukrzyżowanego. Dawny kościół parafialny św. Montana, w którym Rita przyjęła sakrament małżeństwa, a później żegnała swoich rodziców, męża i synów, został odnowiony i przywrócony do pierwotnego stanu. Na szczycie wzniesienia górującego nad Roccaporena, gdzie Rita wchodziła, aby w modlitwie czuć się bliżej Boga, zbudowano kaplicę, która mieści w sobie słynne Scoglio i w której można podziwiać całą panoramy Roccaporeny i jej lasów. Wybudowano także nowoczesne sanktuarium, gdzie jest przechowywany płaszcz Świętej: budowla jest wystarczająco obszerna, by przyjąć pielgrzymów z okazji wielkich uroczystości.

Dzieło opiekuje się również Lazaretem, dawnym Szpitalem dla obcych, dokąd Rita - według tradycji - chodziła, by zajmować się chorymi, oraz Ogrodem cudów, gdzie w środku zimy zakwitła róża i dojrzały figi, o które umierająca Święta poprosiła swoją krewną.

Obok nowego sanktuarium został utworzony Instytut dla Dzieci i Młodzieży, przeznaczony dla ubogich lub opuszczonych dzieci w wieku od 4 do 18 lat, pochodzących z całych Włoch. Instytut jest miejscem, w którym mieszkają, uczą się i przygotowują do dorosłego życia w rodzinnym i pogodnym środowisku. Działa tam szkoła podstawowa i średnia, a także szkoła zawodowa dla mechaników. Młodzi wychodzą więc z instytutu przygotowani do zawodu.

Z myślą o wiernych licznie przybywających do rodzinnego miasta Świętej wzniesiono nowoczesny Dom Pielgrzyma. Ponieważ Roccaporena leży na wysokości 700 metrów nad poziomem morza, miejsce to zapewnia przyjemny pobyt i odpoczynek zwłaszcza w lecie. Okresowo są tu organizowane spotkania, kursy i rekolekcje.

Całości dopełnia eleganckie i bardzo funkcjonalne Centrum Kongresowe, zaprojektowane przez architekta Riccarda Leoniego, zdolne pomieścić sześćset osób. Obok znajduje się obszerna przestrzeń wystawowa i pojemna aula na spotkania robocze.

Wszystko to zostało wykonane dzięki pomocy i wsparciu Przyjaciół Dzieła Świętej Rity - tysiącom osób we Włoszech i na świecie, czcicielom Świętej, pragnącym wnieść konkretny wkład w Dzieło noszące jej imię. Każdy członek Dzieła otrzymuje czasopismo Dalio Scoglio di Santa Rita oraz legitymację z wizerunkiem Świętej - symbol jedności, jaka panuje w wielkiej rodzinie, która łączy się wokół małej siostry z Cascii.

Oto adres Dzieła Świętej Rity:

Santuario di Santa Rita
06043 Roccaporena di Cascia (PG)
Italia

W: P. Giovetti, Rita z Cascii, Święta od spraw niemożliwych, Częstochowa 2010.